Wednesday, November 14, 2007

DRÖMKARTOGRAFI OCH GÄVLEDRÖMMAR

På förekommen anledning sätter Kormorantrådet under denna rubrik igång sitt materialinsamlande. Vi efterlyser:

1) Exempel på kartor i drömmen och orientering efter karta i drömmen.
2) Drömgeografisk undersökning av Gävle.
3) Försök att använda kartan/kartpunkterna från denna dröm.
4) Synpunkter på materialet och undersökningen.