Sunday, December 16, 2007

Att stiga ned i samma dröm två gånger

Flera av mina vänner berättar om hur de, likt fåglar som återvänder till samma häckningsplats varje år, återvänder till samma plats i drömmen om och om igen. De rör sig i samma landskap, möter samma personer och utför samma handlingar. Ett sådant repetitivt beteende, vad tyder det på? Om någonting är mystiskt i drömmen så är det nog det. Här handlar det inte om att uppsöka samma plats, men med skiftande intentioner, befolkning och handlingar. Här är det samma system av händelser som utspelar sig på samma plats. Driver mina vänner med mig, eller är det flera som har samma erfarenhet av denna återkomst av det ständigt lika?

2 comments:

M.A said...

I natt drömde jag att jag återigen befann mig på vår gamla släktgård i norra Halland (som fortfarande finns tillgänglig för mig i det vakna). Jag drömmer återkommande om denna plats och det är ofta så att det är mycket byggen och förändringar på gång i landskapet kring gården. I verkligheten ser det mest ut som det alltid har gjort. Platsen är också en bakgrundsmiljö för olika händelser som utspelas.

Det var i natt jag drömde att en främmande man befinner sig inne bland takbjälkarna i ladan och sprutar vatten med en slang på innertaket och bjälkarna. Jag frågar varför han gör det och han svarar att ladan skall rivas och genom att spruta vatten så påskynadas förstörelsen av ladan. Är verkligen min mor med på detta (som är delägare av gården) undrar jag. Jo det är hon svarar mannen. Det skall byggas en ny lada.
Jag hör en massa ljud och skrammel från vägen och det är något större fordon som drar förbi. Sen ser jag järnvägsräls som är dragen tätt förbi gården. Ett tåg kommer och det har byggts en perrong och jag ser ett gäng pendlare som stiger på tåget. Jag är förvånad över att det är så mycket folk som flyttat ut hit på landet.
Precis bakom ladan finns en kyrka som jag känner igen från tidigare. En man har tidigare byggt en massa barackliknande hus kring kyrkan på grund av ett projekt han haft. Nu ser jag en grupp barn rusa in i kyrkan. Jag reagerar över att trakten är så befolkat.
M.A.

MA said...

Fler exempel.
Återupprepande försoningsdrömmar: jag åker till USA och återbesöker den plats och de människor jag umgicks med för mer än 20 år sedan. De problem som jag upplevde i relationerna då är i drömmen förlåtet. Det är i allmänhet en lugn och vänlig stämning.

En annan dröm som liknar USA-drömmarna handlar om att jag återbesöker det hus jag bodde i mellan fyra och tio års ålder. Det är väldigt spännande och trevligt. Det händer ofta att antingen mina föräldrar eller jag själv köper tillbaka huset.