Wednesday, April 23, 2008

KORMORANTRÅDET - SAMMANFATTNING PERIODEN NOVEMBER 2007 - APRIL 2008

I kronologisk ordning:


1. KORMORANTRÅDET – Station för drömgeografiska studier

Kormorantrådet bildades i november 2007 som ett forum för kollektiv drömforskning och utbyte av drömerfarenheter. Enkelt uttryckt: Vi berättar drömmar för varandra - och försöker göra det på ett systematiskt sätt, ämnesvis under rubriker. Härutöver kan märkas ett starkt intresse för teoretiska perspektiv, men bland Kormorantrådets medlemmar finns knappast någon enighet kring metodologiska utgångspunkter och ämnets avgränsningar. Kanske behövs heller inte några sådana. Likväl startade Kormorantrådet här sin bloggverksamhet med en preliminär sammanfattning av vad vi menar med drömgeografisk forskning.


2. Platsens mening

"Själva platsen är ett drömobjekt, och vi kan ställa oss lika frågande inför dess innebörd som vi gör inför allting annat. En tågstation, stjärnhimlen och väldigt ofta olika vikar."


3. DRÖMKARTOGRAFI OCH GÄVLEDRÖMMAR

Vi drömmer om kartor och försöker orientera efter en karta i drömmen. Vi villar bort oss. Samtidigt pågår en drömgeografisk undersökning av Gävle.


4. Nära Afrika

En redogörelse för ett kollektivt drömexperiment utfört av Surrealistgruppen i Sthlm 1999-2000.


5. Drömgeografins naturgeografi

Hur kan djur, växter, väder och naturmiljöer förklara var man är även i drömmen? Vilka markörer övertygar drömmaren om att det är vår eller höst, morgon eller kväll?


6. Drömvärldens skägg

Är än så länge bara ett löfte. Vi väntar alla på drömvärldens skägg.


7. Drömobservatorier

Till exempel särskilt gynnsamma sovplatser eller "drömhem" som man återvänder till. Hur ser de ut, hur finner vi dem, och vad upplever vi där? Ett drömobservatorium (Exempel på ett sådant, saxat ur Kormoranrådets inspirationskälla Drömgeografi Naturgeografi av Mattias Forshage, utkommen på Styx förlag)


8. What is this place, really?

Att gå runt i välbekanta miljöer men med den svaga aningen att det egentligen är någon helt annan stans. Eller tvärtom, fullkomligt främmande landskap inger den grundmurade övertygelsen att man är i sin hemstad. Hur orienterar man sig i en plats man egentligen vet är en annan?


9. Platsens population

Ett vilt försök att applicera demografiska perspektiv på drömmen.


10. Att stiga ned i samma dröm två gånger

Likt fåglar som återvänder till samma häckningsplats varje år, återvänder somliga drömmare till samma plats i drömmen om och om igen. De rör sig i samma landskap, möter samma personer och utför samma handlingar. Ett sådant repetitivt beteende, vad tyder det på? Exempel?


11. Liten drömkartläggning

Att utforska drömgeografin handlar även om att analysera(s). I denna dröm hittas element som platsöverlagring, drömgeografisk drömgeografi, spatial bortstötning, gradvis delpopulering, total antepopulering, spatio-fysiologisk förskjutning, rumslig dubbelprojektion.


12. Att gå genom dörrar

Det finns förstås Zenons paradox att man aldrig kan gå genom en öppen dörr. Rapportera in era iakttagelser av vad som sker då man rör sig genom en dörr, eller snarare, rör man sig genom dörrar överhuvudtaget i drömmen? Hade Zenon rätt?


13. Om Sörmland vore vackert

Upplevt "vackra" platser i drömmen, vad har de gemensamt? Eller är utpekandet av vackra och fula områden i drömmen helt avhängigt godtyckliga kriterier?


14. Drömlandskapens kollektivtrafik

Vad har den att lära ut? Och hur ser de drömda tunnelbanenäten ut i olika städer?


15. Det åttonde klimatets topografier

Drömd geografi (dokumentära teckningar).


16. ÖVERLAGRADE ICKEÖVERLAPPANDE PLAN

Drömsk perspektivomkastning och ickeeuklidiska övergångar.


17. Begärets rumsligheter

Hur gestaltar sig begärets relation till drömmens rumsligheter?


18. För er som drömmer:

Hur tolkas drömvärlden olika utifrån olika organ, och hur tolkas andra organs operationer av ett särskilt organ?


19. Förflyttning i drömmen

Hur transporterar vi oss i drömlandskapen?

No comments: